نمایشگر و لودسل

لودسل حسگری است که نیروی جرم، گشتاور و … را اندازه گیری می کند و انتقال دهنده ی تغییرات وزن براساس تغییرات ولتاژ به نشاندهنده الکترونیکی می باشد.هر کجا که « اندازه گیری نیرو » مطرح است، می توان از لودسل استفاده کرد. اگر چه ما به ندرت با لودسل ها تماس مستقیم داریم ولی از آنها در وسایل اندازه گیری زیادی استفاده می شود.

لودسل ها معمولا از آلیاژ فلزاتی مانند آلومینیوم، فولاد و استیل ساخته می شوند که نوع این آلیاژ در طول عمر لودسل موثر است.

حداکثر تعداد دفعاتی که می توان بر روی یک لودسل بارگذاری کرد معمولا بین ۱۰۰،۰۰۰ تا ۲،۰۰۰،۰۰۰ بار است و این بسته به نوع و تکنولوژی سازنده ی لودسل متغیر می باشد و اگر تعداد این بارگذاری بیش از حد مجاز باشد نمی توان کارایی صحیح لودسل را همان طور که در مشخصات فنی آن ذکر شده تضمین کرد.

باید به این نکته توجه کرد که ظرفیت تعیین شده برای هر لودسل بسیار مهم است و شوک ناگهانی یا نیروی وارده ای که بیش از ظرفیت تعیین شده ی لودسل باشد به لودسل صدمه وارد می کند.

لودسلهای مرغوب و دقیق دارای استانداردOIML جهانی می باشند که این استاندارد مبین کیفیت و دقت ساخت این محصول است، بنابر این عملیات سنجش وزن بوسیله لودسلهایی که فاقد این استاندارد باشند قابل اطمینان نخواهد بود.
پارامترهای مهمی در شناسایی و مقایسه قابلیتهای یک لودسل با سایر لودسلها وجود دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
حد ایمن بار الکتریکی
حداکثر بار ایمن (مکانیکی )
محدوده دمای تصحیح شده
گستره درجه حرارت کاری
گستره درجه حرارت انبار
گستره ولتاژ ورودی تحریک
حداقل مقدار قابل اندازه گیری
خروجی اسمی
مقاومت اهمی ورودی
مقاومت اهمی خروجی
خطای در خروجی
خطای صفر
خطای مرکب
خزش
خطای تکرار پذیری
تاثیرات درجه حرارت بروی حساسیت لودسل( در حالت بدون بار )
مکانیسم عملکرد لودسل بر اساس تغییرات طول ناشی از وارد شدنن بار می باشد که سبب تغییر در خروجی لودسل می شود


About naimian