باسکول دیجیتالی

ظرفیت باسکول ابعاد کفه دقت نمایشگر
60 کیلوگرم 42*48 سانتیمتر 10 گرم A12,A15
100 کیلوگرم 40*40 سانتیمتر 20 گرم A12,A15
200 کیلوگرم 50*50 سانتیمتر 50 گرم A12,A15
300 کیلوگرم 60*60 سانتیمتر 50 گرم A12,A15
500 کیلوگرم 75*75 سانتیمتر 100 گرم A12,A15
700 کیلوگرم 85*85 سانتیمتر 100 گرم A12,A15
1200 کیلوگرم 100*120 سانتیمتر 200 گرم A12,A15

IMG_20150903_105122

IMG_20150903_105153

IMG_20170110_111554IMG_20160529_094401