باسکول کفه ای

باسکولهای کفه ای در ابعاد مختلف طبق سفارش مشتری

باسکولهای 1 تن ،2 تن ، 3 تن و 5 تن و 10 تن(باسکول نیسان کش )

باسکول 3 تن 4 لودسل

ابعاد صفحه :150*150

دقت :200 گرم

دارای کلاف چرخ

کلاف چرخ طبق سفارش مشتری می باشد

باسکول 5 تن 4 لودسل

ابعاد صفحه :1.5*2

دقت :500 گرم

دارای 4 لودسل به ظرفیت 5 تن

کاربرد مناسب جهت اهن فروشی ها

مدل باسکولابعاد صفحهلودسلنمایشگر

سازه بتن 10 تن 5*2.5 متر 4 عدد لودسل زمیک گاما
سازه فلز 10 تن 5*2.5 متر 4 عدد لودسل زمیک گاما
سازه فلز 5 تن 4*2.5 متر 4 عدد لودسل زمیک گاما

مشاوره رایگان و طراحی جهت خرید باسکول کفه ای مورد نیاز تماس با 09188481906