باسکول 20 تن

 
ظرفیت : 20 تن

سازه بتن پیش ساخته

نوع صفحه :بتن

ابعاد صفحه2.5*6 متر
باسکول 20 تنی پروژه سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک