سیستم های تورین

صنایع جدیکار توزین با كارگيري از نيروهاي توانمند و متخصص و امکانات گسترده خود نسبت به تولید انواع سیستم های توزین پروژه اي طبق سفارش مشتریان اقدام می نماید.استفاده از سیستمهای توزین با ورود سنسورهای وزن درصنعت و صنایع شیمیایی بسیار متداول گردیده است .

 

1- سیستم توزین معمولی
در این سیستم ها معمولا بار به صورت چند ثانیه ای روی صفحه توزین قرار داده می شود و بعد از اندازه گیری وزن آن باز تخلیه می شود و مقدار توزین از صفر شروع شده و به صفر ختم می شود.

2- سیستم توزین بار موجود
در این سیستم ها بار به صورت دائمی روی صفحه توزین وجود داشته و امکان خالی نشدن بار روی صفحه توزین وجود دارد. در این نوع سیستم باید از لودسل هایی استفاده نمود که قابلیت پایداری تحت نیروهای دائمی را داشته باشد.