باسکول قپان

باسکول مکانیکی

باسکول قپان از انواع قدیمی و هنوز پرکاربرد و پرتقاضای باسکول ها به حساب می آید. که به نام های دیگری مانند باسکول مکانیکی یا باسکول سنگی هم ملقب است. […]